Βασικές αρχές διαστασιολόγησης, προσανατολισμού και εγκατάστασης ηλιακού πεδίου

Για τον ορθό σχεδιασμό ενός ηλιακού συστήματος, είναι απαραίτητη από τον μηχανικό μια επίσκεψη στο κτίριο, ώστε να συλλεχθούν ορισμένα απαραίτητα δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά, αφορούν τόσο το σχεδιαστικό όσο και το κατασκευαστικό μέρος της εγκατάστασης.

Τα βασικά δεδομένα που θα πρέπει να συλλεχθούν είναι:

 • Κάτοψη κτιρίου ή δημιουργία πρόχειρου σχεδίου με:
  • τις βασικές διαστάσεις των χώρων
  • διαθέσιμη επιφάνεια
  • προσανατολισμός
  • σκιάσεις
  • πρόσβαση
  • κατάσταση υλικών (στεγανοποίηση)
 • Διαθέσιμος χώρος για την εγκατάσταση του δοχείου αποθήκευσης (ύψος, πόρτες, σκάλες κλπ.)
 • Βοηθητική πηγή (είδος, ισχύς, δυνατότητα σύνδεσης)
 • Πιθανά νομικά εμπόδια ή πολεοδομικοί περιορισμοί
 • Θέματα αδειοδότησης
 • Εκτίμηση του φορτίου (κατανάλωσης ζεστού νερού χρήσης και φορτίο θέρμανσης/κλιματισμού χώρου)

Με βάση τα συλλεγμένα δεδομένα και με χρήση ενός από τα πολλά διαθέσιμα λογισμικά προσομοίωσης, μπορεί να επιλεγεί το ιδανικό σύστημα και να εκπονηθεί μια ολοκληρωμένη μελέτη εφαρμογής.