Διαστασιολόγηση του συλλεκτικού πεδίου

Η διαστασιολόγηση του συλλεκτικού πεδίου θα πρέπει να γίνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις του κτιρίου σε ζεστό νερό χρήσης και θέρμανσης, στη περίπτωση υποστήριξής της από το ηλιακό σύστημα καθώς και το επιθυμητό ποσοστό ηλιακής κάλυψης. Σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ, σε νέα και ανακαινισμένα κτίρια ή απαιτούμενη κάλυψη από το ηλιακό σύστημα σε ζεστό νερό χρήσης είναι 60%.

Για την υποστήριξη θέρμανσης δεν έχει ορισθεί ένα συγκεκριμένο ποσοστό ηλιακής κάλυψης, το ιδανικό όμως (σε σχέση κόστους – εξοικονόμησης) είναι ένα ποσοστό της τάξεως του 40%.  Για τη βέλτιστη διαστασιολογηση του συλλεκτικού πεδίου θα πρέπει να γίνουν αναλυτικοί υπολογισμοί ή προσομοίωση του συστήματος με ένα από τα πολλά διαθέσιμα λογισμικά προσομοίωσης.

Ενδεικτικά, για την επίτευξη της ετήσιας κάλυψης του 60% σε ζεστό νερό χρήσης απαιτούνται κατά μέσο όρο περίπου 0.75m² επίπεδων ηλιακών συλλεκτών και 50lt δοχείου αποθήκευσης ανά άτομο. Αντίστοιχα, για την κάλυψη του 40% των αναγκών θέρμανσης από το ηλιακό σύστημα απαιτούνται ηλιακοί συλλέκτες (επίπεδοι επιλεκτικοί) εμβαδού περίπου ίσο με το 20% της θερμαινόμενης επιφάνειας και δοχείο αποθήκευσης με όγκο περίπου 10πλάσιο της θερμαινόμενης επιφάνειας.  

Δηλαδή, για μία οικία 100m² με 3 άτομα απαιτείται ένα σύστημα περίπου 2.5m² με δοχείο αποθήκευσης 150lt για την κάλυψη των αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης ή ένα σύστημα 20m² ηλιακών συλλεκτών με δοχείο αποθήκευσης 1000lt για την κάλυψη του 40% της θέρμανσης του κτιρίου.

Οι εκτιμήσεις αυτές θεωρούν ότι αναφερόμαστε σε συνήθη προφίλ καταναλώσεων και σε κτίρια όπου έχουν εφαρμοστεί οι βασικές αρχές θερμομόνωσης.

Σε πολυκατοικίες ή συγκροτήματα κατοικιών, είναι ιδανικότερη η εγκατάσταση ενός κεντρικού συστήματος για την κάλυψη των αναγκών όλων των κατοίκων των κτιρίων καθώς εξισορροπείται η μεταβλητότητα της παραγωγής – ζήτησης ενέργειας και γίνεται εκμετάλλευση της περίσσειας ενέργειας που έχει προβλεφτεί για κάποιο διαμέρισμα από ένα άλλο που έχει έλλειψη. Για την κατανομή των κοινοχρήστων και την ενεργειακή κατάταξη κάθε ξεχωριστής οικίας θα πρέπει να τοποθετηθεί θερμιδομετρητής στην είσοδο του ζεστό νερό χρήσης σε κάθε οικία.