Σχεδιαστικές παράμετροι & Ενεργειακή Διαχείριση

Βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση και μείωση του κόστους μπορούν να εξασφαλιστούν με την κατάλληλη διαστασιολόγηση του συστήματος φωτισμού, με την επιλογή των κατάλληλων φωτεινών πηγών, με την εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου φωτισμού και με την εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού.

Ο φυσικός φωτισμός έχει μεγάλη επίδραση στην εμφάνιση του χώρου και μπορεί να οδηγήσει με μεγάλη ενεργειακή εξοικονόμηση.

Οι χρήστες του κτηρίου συνήθως προτιμούν έναν καλά φωτιζόμενο από φυσικό φως χώρο, εφόσον έχει εξασφαλιστεί η προστασία από θάμβωση και υπερθέρμανση. Για να αξιοποιηθούν πλήρως τα οφέλη του φυσικού φωτός στο εσωτερικό των κτηρίων, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι ο τεχνητός φωτισμός ρυθμίζεται ή σβήνει όταν επαρκεί ο φυσικός φωτισμός. Αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση κατάλληλων συστημάτων ελέγχου, που μπορούν να συμπεριλαμβάνουν κάποιο βαθμό αυτοματοποίησης. Εκτός από την άμεση επίδραση στην εξοικονόμηση ενέργειας από το σύστημα φωτισμού ο αυτοματισμός επηρεάζει και τα θερμικά/ψυκτικά φορτία στο χώρο.