Συστήματα Ελέγχου

Τα κατάλληλα συστήματα ελέγχου του φωτισμού μπορούν να επιτύχουν αξιοσημείωτη οικονομικά αποδοτική ενεργειακή εξοικονόμηση, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας για τον φωτισμό. Ο χρόνος αποπληρωμής εξαρτάται και από την κάτοψη του κτηρίου. Χώροι ελεύθερης κάτοψης (Open plan) χρειάζονται μειωμένο αριθμό ελεγκτών ανά αριθμό φωτιστικών σε σχέση με κατόψεις που αποτελούνται από πολλούς μικρούς χώρους όπου κάθε ελεγκτής συνδέεται μόνο με τα φωτιστικά του χώρου (ο αριθμός των οποίων μπορεί να είναι μικρότερος από το μέγιστο αριθμό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί).
Τα συστήματα ελέγχου του φωτισμού είναι συσκευές που ρυθμίζουν την λειτουργία του συστήματος φωτισμού σε σύνδεση με ένα εξωτερικό σήμα ( χειροκίνητη επαφή, παρουσία, ρολόι, στάθμη φωτισμού). Τα ενεργειακά αποδοτικά συστήματα ελέγχου περιλαμβάνουν:

  • Τοπικούς χειροκίνητους διακόπτες
  • Αισθητήρες ελέγχου παρουσίας
  • Χρονοδιακόπτες
  • Αισθητήρες παρουσίας και φυσικού φωτισμού

Η επιβάρυνση από ένα αυτόματου ή χειροκίνητου σύστημα αφής/σβέσης μπορεί να αγνοηθεί τυπικά. Αυτή η επιβάρυνση είναι ελάχιστη και υπερκαλύπτεται από την ενεργειακή εξοικονόμηση. Η επιλογή ενός συστήματος φωτισμού με υψηλής ποιότητας ηλεκτρονικά ballast θα μειώσει ακόμα περισσότερο αυτή την επιβάρυνση.

Τα συστήματα ελέγχου του φωτισμού μπορούν να συνδυάσουν κάποιες από τις στρατηγικές που καταγράφονται στη συνέχεια. Οι αισθητήρες παρουσίας που τοποθετούνται σε κάθε φωτιστικό ή σε μια ομάδα φωτιστικών μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν και αισθητήρες φυσικού φωτισμού. Αυτό το είδος του ολοκληρωμένου ελέγχου μπορεί να λύσει προβλήματα που αφορούν σε χώρους ιδιαίτερου σχήματος κάτοψης ή σε περιπτώσεις όπου άλλα συστήματα ελέγχου είναι δύσκολος να χρησιμοποιηθούν.

Είναι σημαντικό οι χρήστες ενός χώρου να είναι ενήμεροι για την ύπαρξη του συστήματος ελέγχου του φωτισμού, για το πως λειτουργεί και πως μπορούν να αλληλεπιδράσουν με αυτό. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην αναβάθμιση της εγκατάστασης, όπου η αντίδραση στην εισαγωγή συστημάτων ελέγχου μπορεί να είναι έντονη από τους χρήστες του χώρου, αν δεν έχει γίνει πλήρης ενημέρωση.