Τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών, υλικά στήριξης και στατική μελέτη

Η εγκατάσταση των ηλιακών συλλεκτών στο κτήριο μπορεί να γίνει πάνω στα κεραμίδια, σε μεταλλική κατασκευή επί της στέγης, στην επιφάνεια του δώματος ή πάνω σε βοηθητικό χώρο όπως το γκαράζ. Επίσης, για τα εντός σχεδίου κτίρια οι συλλέκτες μπορούν να τοποθετηθούν στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, απαγορεύεται η εγκατάσταση των ηλιακών συλλεκτών στην απόληξη κλιμακοστασίου και του φρεατίου ανελκυστήρα.  

Το σύστημα στήριξης μπορεί να είναι μεταλλική κατασκευή, από αλουμίνιο, ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα. Συνήθως οι κατασκευαστές συλλεκτών κατασκευάζουν και βάσεις οι οποίες είναι σχεδιασμένες για τις απαιτήσεις των συλλεκτών τους και υπάρχουν διαθέσιμες τόσο για τοποθέτηση σε δώμα όσο και για κεραμοσκεπή.

 Αν και το βάρος του ηλιακού πεδίου και της βάσης στήριξης δεν αναμένεται να επηρεάσει τη στατική αντοχή του κτηρίου, καλό είναι όταν πρόκειται για εγκατάσταση μεγάλου αριθμού ηλιακών συστημάτων ή κεντρικού ηλιακού συστήματος να διενεργείται στατικός έλεγχος (ή ακόμα και ειδική μελέτη, όπου απαιτείται), ώστε να διερευνάται η μηχανική καταπόνηση και η ανεμοπίεση της επιφάνειας έδρασης των συλλεκτών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το βάρος των συλλεκτών είναι της τάξης των 15-20kg/m². Σε αυτό πρέπει να προστεθεί και το βάρος του συστήματος στήριξης.