Για τον επαγγελματία

Αν είστε κατασκευαστής προϊόντων, έμπορος ή εγκαταστάτης και θέλετε να συμετάσχετε στο πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον θα πρέπει να ακολουθήσετε την ακόλουθη διαδικασία.

Βήμα 1

Συμπληρώνετε τη σχετική online αίτηση εγγραφής.

Βήμα 2

Το ΚΑΠΕ έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας και σας βοηθάει να συμπληρώσετε την ειδική δήλωση πιστοποιημένων προϊόντων, που συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές του Προγράμματος. Στη συνέχεια προσκομίζετε τα σχετικά πιστοποιητικά απόδοσης των δηλωθέντων προϊόντων στο ΚΑΠΕ.

Βήμα 3

Το ΚΑΠΕ σας αποστέλλει την προς υπογραφή εθελοντική συμφωνία, για την έκπτωση στα δηλωθέντα προϊόντα (εφόσον αυτό δεν έχει γίνει από τον αντίστοιχο επαγγελματικό/ κλαδικό φορέα που συμμετέχετε).

Βήμα 4

Αποδεχόμενοι ότι συμφωνείτε με τις προϋποθέσεις ποιότητας και ελέγχου, υπογράφετε την εθελοντική συμφωνία με το ΚΑΠΕ (εφόσον πάλι αυτό δεν έχει γίνει από τον αντίστοιχο επαγγελματικό φορέα/ κλαδικό φορέα στον οποίο συμμετέχει).

Βήμα 5

Στη συνέχεια θα πρέπει να παρέχετε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που συμφωνήθηκαν, να συγκεντρώνετε τις πληροφορίες των πελατών και να ενημερώνετε το ΚΑΠΕ για κάθε εγκατάσταση ή πώληση που πραγματοποιείτε.

Αίτηση εγγραφής

Παρακαλούμε συμπληρώστε την Αίτηση Εγγραφής στο Πρόγραμμα Επέμβασης εφόσον είστε κατασκευαστής προϊόντων.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ

Παρεμβάσεις σε κατοικίες

Παρεμβάσεις σε επαγγελματικά κτήρια

 
Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ψηφιακή Σύγκλιση
ΕΣΠΑ