Αντικατάσταση λέβητα και καυστήρα με νέο υψηλής απόδοσης και λειτουργία υπό αντιστάθμιση θερμοκρασία

Παρέμβαση 2: Σωστή μεθοδολογία εφαρμογής

Κατά την αντικατάσταση του λέβητα με νέο υψηλής απόδοσης, είναι σκόπιμο να ακολουθηθεί η διαδικασία που υπαγορεύεται από τους κανόνες ορθής τεχνικής και πρακτικής.

Αρχικά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, εφόσον έχουν εφαρμοστεί παρεμβάσεις στο κτήριο ή στην εγκατάσταση όπως π.χ. η πιο πάνω παρέμβαση. Στην περίπτωση αυτή, αλλά και σε εγκαταστάσεις στις οποίες δεν έχουν γίνει παρεμβάσεις στο κτήριο, κρίνεται απαραίτητη η επιβεβαίωση, μέσω προσεκτικής μελέτης της ζητούμενης ισχύος από τον λέβητα, κατά την οποία, λόγω της επικρατούσας κατά το παρελθόν λογικής για σημαντική υπερδιαστασιολόγηση, θα προκύψει μικρότερος και ορθότερος λέβητας. Στην περίπτωση της επιλογής λέβητα συμπύκνωσης, ο οποίος λειτουργεί με πολύ καλύτερο βαθμό απόδοσης, κρίνεται απαραίτητη και η πρόβλεψη της λειτουργίας της εγκατάστασης υπό συνθήκες χαμηλότερων θερμοκρασιών νερού, ώστε να αξιοποιηθεί η βελτίωση που προκύπτει από την εγκατάσταση του λέβητα αυτού του τύπου.

Κατά την αντικατάσταση του λέβητα κρίνεται απαραίτητη και η αντικατάσταση του καυστήρα, αλλά και του κυκλοφορητή οι οποίοι πρέπει επίσης να είναι ικανοί να καλύψουν τις νέες συνθήκες λειτουργίας. Εφόσον το κτήριο μετατρέπεται σε κτήριο με δυνατότητα επιλογής του χρόνου χρήσης της θέρμανσης, τότε κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση κυκλοφορητή μεταβλητής παροχής για την επιπλέον μείωση των καταναλώσεων.

Η επιλογή των εγκεκριμένων συσκευών, λέβητα, καυστήρα, κυκλοφορητή θα γίνει αναγκαστικά μέσω του πίνακα που έχει αναρτηθεί και περιλαμβάνει συσκευές με ικανό βαθμό απόδοσης και είναι πιστοποιημένες.

Κατά την τοποθέτηση αυτών των διατάξεων πρέπει επίσης να ληφθεί μέριμνα για τη μείωση των απωλειών θερμότητας στο χώρο του λεβητοστασίου – μηχανοστασίου και στους χώρους διέλευσης των σωληνώσεων από χώρους που δεν θερμαίνονται. Επίσης χρήσιμη είναι η μόνωση των απωλειών και από χώρους που θερμαίνονται. Η μεθοδολογία των μονώσεων των σωληνώσεων έχει αναπτυχθεί διεξοδικά στην παρέμβαση Νο1.

Είναι σημαντικό κατά την επιλογή των συσκευών να επιλέγεται η λειτουργία αυτών στο σημείο μέγιστης απόδοσής τους (κανονικό σημείο λειτουργίας), τουλάχιστον κατά το χρόνο της πιο συχνής λειτουργίας τους.

Προτείνεται η αναλυτική μελέτη της παρέμβασης από διπλωματούχο μηχανολόγο/ηλεκτρολόγο μηχανικό και ο προσδιορισμός της επιτυγχανόμενης εξοικονόμησης ενέργειας από την παρέμβαση.

Σειρά εργασιών

 • Μελέτη και προσδιορισμός μεγέθους λέβητα, καυστήρα και κυκλοφορητή
 • Αποξήλωση παλιάς εγκατάστασης και καθαρισμός χώρου λεβητοστασίου
 • Τοποθέτηση λέβητα και συνδεσμολογία του κυκλοφορητή και των διατάξεων ασφαλείας, αυτοματισμού και ελέγχου
 • Τοποθέτηση καυστήρα και συνδεσμολογία διατάξεων ασφαλείας, αυτοματισμού και ελέγχου καυσίμου και καύσης
 • Δοκιμαστική λειτουργία
 • Καθαρισμός σωληνώσεων από επικαθίσεις και λιπαρές ουσίες
 • Τοποθέτηση συγκολλητικού υλικού
 • Τοποθέτηση μονωτικού υλικού και σωστή προσαρμογή του
 • Μέριμνα τοποθέτησης του μονωτικού σε εξαρτήματα, διακόπτες, διακλαδώσεις κλπ
 • Ίσως βαφή ή επικάλυψη με φύλλο αλουμινίου
 • Τελική δοκιμή λειτουργίας - μετρήσεις