Ειδικές επισημάνσεις

  • Πριν την εφαρμογή των ψυχρών υλικών σε ένα δώμα πρέπει να ελεγχθεί ο περιβάλλοντας χώρος του κτηρίου. Δεδομένου ότι οι ταράτσες στις οποίες έχουν εφαρμοστεί ψυχρά υλικά (συνήθως λευκού χρώματος) είναι ιδιαίτερα ανακλαστικές, ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα θάμβωσης ή ανεπιθύμητης θέρμανσης από ανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας σε γειτονικά, ψηλότερα, κτήρια που έχουν μεγάλα ανοίγματα (παράθυρα) που «βλέπουν» στο συγκεκριμένο δώμα.
  • Η εφαρμογή ψυχρών υλικών ακόμα και σε ένα καλά θερμομονωμένο κτήριο οδηγεί σε αύξηση του χρόνου ζωής του συστήματος οροφής ενώ σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα περιβαλλοντικά οφέλη.
  • Για να ισχύουν τα ενεργειακά οφέλη από την εφαρμογή των ψυχρών υλικών, στο δώμα πρέπει να προσπίπτει ηλιακή ακτινοβολία. Αν υπάρχουν επιφάνειες του δώματος που είναι μόνιμα σκιασμένες (π.χ. από την παρουσία κάποιου αντικειμένου), γι' αυτές δεν ισχύουν τα ενεργειακά οφέλη.
  • Συνίσταται το δώμα να είναι περιορισμένης βατότητας ώστε η επιφάνεια να μην επιβαρύνεται (απόθεση ρύπων, σκόνης κλπ.) από την κίνηση και να διατηρεί για περισσότερο χρονικό διάστημα τις ιδιότητές της. Η δημιουργία ειδικών διαδρόμων πάνω στους οποίους μπορεί να γίνεται η κυκλοφορία στο δώμα είναι συνιστώμενη.