Εκτίμηση της αποδοτικότητας του υφιστάμενου συστήματος φωτισμού

Εξετάζεται ολόκληρη η λειτουργία του συστήματος και καταγράφονται τα σημεία στα οποία απαιτείται βελτίωση.

Συνιστάται να γίνονται παρεμβάσεις σε χώρους με μεγάλο δυναμικό εξοικονόμησης, όπως χώροι ή περιοχές:

  • με μεγάλη διάρκεια λειτουργίας,
  • με απουσία συστημάτων ελέγχου,
  • με ασυνεχή λειτουργία (ευνοϊκή συνθήκη για εγκατάσταση αισθητήρων παρουσίας),
  • με εγκατεστημένες τεχνολογίες φωτισμού χαμηλής απόδοσης που μπορούν εύκολα να αντικατασταθούν από προϊόντα υψηλότερης αποδοτικότητας,
  • με έλλειψη προγράμματος συντήρησης, κτλ.