Εφαρμογή: Ενεργοποιητές (Actuators)

Τα συστήματα αυτοματισμού κτηρίων χρησιμοποιούνται για την ενεργοποίηση:

  • Θέρμανση, Αερισμό και Κλιματισμό
  • Έλεγχο φωτισμού και φωτισμός ασφαλείας
  • διαχείριση ισχύος
  • ασφάλεια και προστασία
  • μεταφορά (ανελκυστήρες)

Η επιλογή ενός ενεργοποιητή θα πρέπει να βασίζεται σε 2 κύρια κριτήρια:

  •  στρατηγική ελέγχου
  •  τύπος εξοπλισμού που θα ελεγχθεί

Άλλα κριτήρια είναι η ακρίβεια, η συμβατότητα με το δίκτυο, ο χρόνος ζωής, κλπ.

Απαραίτητη θεωρείται η αξιοπιστία του ενεργοποιητή ώστε να ανταποκρίνεται σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.

Επιπλέον η χρονική απόκριση: πρέπει να είναι μικρή ειδικά στα συστήματα ελέγχου ασφάλειας ή λάθος χειρισμού. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ο ίδιος εξοπλισμός ελέγχου πρέπει να επιστρέφει σε θέση – λειτουργία ασφαλείας.