Εγκατάσταση φωτιστικών

Στην περίπτωση της εγκατάστασης συστημάτων φωτιστικών πρέπει να επιλεγεί ένας τύπος, που θα παρουσιάζει συνολικά βελτιωμένα ενεργειακά χαρακτηριστικά.

Στην περίπτωση φωτιστικών ψευδοροφών πρέπει τα νέα φωτιστικά να έχουν τις κατάλληλες διαστάσεις.
Ο σχεδιασμός των σύγχρονων φωτιστικών σωμάτων γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε αυτά να είναι αποδοτικότερα σε σχέση με τα παλαιά φωτιστικά. Αν και οι βασικοί λευκοί ανακλαστήρες έχουν ανακλαστικότητα 70%, στους ανακλαστήρες αλουμινίου μπορεί να φτάσει έως και 95%. Η αναβάθμιση παλαιών εγκαταστάσεων με σύγχρονο εξοπλισμό συνήθως οδηγεί σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας ενώ παράλληλα βελτιώνεται η ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος (π.χ. εξάλειψη έντονων ανακλάσεων στις οθόνες των ηλεκτρονικών υπολογιστών).

Πολλά σύγχρονα φωτιστικά διαθέτουν προσεχτικά σχεδιασμένο σύστημα ανακλαστήρων ώστε να μεγιστοποιηθεί η απόδοση. Αυτό μπορεί να επιτρέψει (ανάλογα και την φωτομετρική κατανομή) την εγκατάσταση μικρότερου αριθμού φωτιστικών ή/και λαμπτήρων για την παραγωγή του απαιτούμενου φωτισμού. Είναι πιθανόν να μπορούν να βελτιωθούν τα παλαιότερα, λιγότερα αποδοτικά φωτιστικά, με την αντικατάσταση των διαχυτών ή των πρισματικών καλυμμάτων με συστήματα ανακλαστήρων. Εναλλακτικά, μπορούν να ενσωματωθούν ανακλαστήρες στα φωτιστικά, διατηρώντας τα υπάρχοντα στοιχεία ελέγχου του φωτισμού. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτό μπορεί να γίνει σε συνδυασμό με την μείωση του αριθμού των λαμπτήρων, προκειμένου να παραχθεί η απαιτούμενος φωτισμός, με σημαντική εξοικονόμηση.