Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού με πηγή θερμότητας το νερό ή και τη γη (γεωθερμικά) και αντικατάσταση θερμαντικών σωμάτων με συστήματα χαμηλών θερμοκρασιών (FC)

Παρέμβαση 7: Σωστή μεθοδολογία εφαρμογής

Στην συγκεκριμένη παρέμβαση είναι απαραίτητη η αντικατάσταση του συστήματος λέβητα - καυστήρα με αντλία θερμότητας νερού - νερού. Η αντλία θερμότητας είναι η συσκευή που έχει την δυνατότητα αντιστροφής του ψυκτικού κύκλου του συστήματος έτσι ώστε άλλοτε να δίνει κρύο και άλλοτε ζεστό αέρα, ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου.

Πολύ σημαντικό στην παρέμβαση αυτή είναι ο σωστός σχεδιασμός – μελέτη του συστήματος θέρμανσης από Μηχανικό ώστε να υπάρχει η σωστή διαστασιολόγηση του συστήματος για την κάλυψη όλων των φορτίων του κτηρίου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας είναι η αλλαγή και των θερμαντικών σωμάτων με συστήματα χαμηλών θερμοκρασιών (FC) και η δυνατότητα ύπαρξης γεώτρησης. Κατά τα άλλα, η σειρά εργασιών είναι ίδια με την παρέμβαση Νο6.