Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού με πηγή θερμότητας τον αέρα και αντικατάσταση θερμαντικών σωμάτων με συστήματα χαμηλών θερμοκρασιών (FC)

Παρέμβαση 6: Σωστή μεθοδολογία εφαρμογής

Στην συγκεκριμένη παρέμβαση είναι απαραίτητη η αντικατάσταση του συστήματος λέβητα - καυστήρα με αντλία θερμότητας αέρα - νερού. Η αντλία θερμότητας είναι η συσκευή που έχει την δυνατότητα αντιστροφής του ψυκτικού κύκλου του συστήματος έτσι ώστε άλλοτε να δίνει κρύο και άλλοτε ζεστό αέρα, ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου.
Πολύ σημαντικό στην παρέμβαση αυτή είναι ο σωστός σχεδιασμός – μελέτη του συστήματος θέρμανσης από Μηχανικό ώστε να υπάρχει η σωστή διαστασιολόγηση του συστήματος για την κάλυψη όλων των φορτίων του κτηρίου.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας είναι η αλλαγή και των θερμαντικών σωμάτων με συστήματα χαμηλών θερμοκρασιών (FC).

Σειρά εργασιών

 • Μελέτη και προσδιορισμός μεγέθους αντλίας θερμότητας
 • Αποξήλωση παλιάς εγκατάστασης και καθαρισμός χώρου λεβητοστασίου
 • Τοποθέτηση αντλίας θερμότητας και συνδεσμολογία του κυκλοφορητή και των διατάξεων ασφαλείας, αυτοματισμού και ελέγχου
 • Τροφοδοσία με δίκτυο ρεύματος
 • Δοκιμαστική λειτουργία
 • Καθαρισμός σωληνώσεων από επικαθίσεις και λιπαρές ουσίες
 • Τοποθέτηση συγκολλητικού υλικού
 • Τοποθέτηση μονωτικού υλικού και σωστή προσαρμογή του
 • Μέριμνα τοποθέτησης του μονωτικού σε εξαρτήματα, διακόπτες, διακλαδώσεις κλπ
 • Ίσως βαφή ή επικάλυψη με φύλλο αλουμινίου
 • Τελική δοκιμή λειτουργίας - μετρήσεις