Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού με πηγή θερμότητας τον ήλιο

Παρέμβαση 8: Σωστή μεθοδολογία εφαρμογής

Η παρέμβαση αυτή αφορά στην εγκατάσταση ψύκτη προσρόφησης, απορρόφησης ή συμπίεσης ατμών στην θέση του συστήματος λέβητα – καυστήρα και την ταυτόχρονη σύνδεσή του με θερμικό ηλιακό σύστημα.

Η εφαρμογή αυτής της παρέμβασης συνδυάζεται με την αλλαγή και των θερμαντικών σωμάτων με συστήματα χαμηλών θερμοκρασιών (FC).

Σειρά εργασιών

 • Μελέτη και προσδιορισμός μεγέθους αντλίας θερμότητας
 • Αποξήλωση παλιάς εγκατάστασης και καθαρισμός χώρου λεβητοστασίου
 • Τοποθέτηση αντλίας θερμότητας και συνδεσμολογία του κυκλοφορητή και των διατάξεων ασφαλείας, αυτοματισμού και ελέγχου
 • Τροφοδοσία με δίκτυο ρεύματος
 • Δοκιμαστική λειτουργία
 • Καθαρισμός σωληνώσεων από επικαθίσεις και λιπαρές ουσίες
 • Τοποθέτηση συγκολλητικού υλικού
 • Τοποθέτηση μονωτικού υλικού και σωστή προσαρμογή του
 • Μέριμνα τοποθέτησης του μονωτικού σε εξαρτήματα, διακόπτες, διακλαδώσεις κλπ
 • Ίσως βαφή ή επικάλυψη με φύλλο αλουμινίου
 • Τελική δοκιμή λειτουργίας - μετρήσεις

Οι παρεμβάσεις 4, 5, 6 και 7, οι οποίες συνήθως πραγματοποιούνται σε ριζικές ανακαινίσεις, θα πρέπει να εκτελούνται κατόπιν εκπόνησης μελέτης από Μηχανολόγο/Ηλεκτρολόγο Μηχανικό. Στη φάση υλοποίησής τους θα πρέπει να εφαρμόζονται όλες οι προβλεπόμενες κατασκευαστικές και τεχνικές οδηγίες του μελετητή Μηχανικού καθώς και του κατασκευαστή/προμηθευτή του εξοπλισμού. Συνήθως αυτές οι παρεμβάσεις (κατασκευές) πραγματοποιούνται από εξειδικευμένα και καταρτισμένα συνεργεία τεχνικών.