Εγκατάστασης συστημάτων χαμηλών θερμοκρασιών (εντός τοίχου, εντός δαπέδου, εντός οροφής)

Παρέμβαση 5: Σωστή μεθοδολογία εφαρμογής

Σε αυτού του είδους τη θέρμανση, ένας ελαστικός σωλήνας τοποθετείται κάτω από το πάτωμα (εντός δαπέδου), στους τοίχους (εντός τοίχου θέρμανση) και τις οροφές (εντός οροφής), καλύπτοντας όλη την επιφάνεια και τροφοδοτείται με νερό χαμηλής θερμοκρασίας (30-40oC). Το αποτέλεσμα που προσδίδει το συγκεκριμένο σύστημα είναι ίδιο με το παραδοσιακό σύστημα με θερμαντικά σώματα, αλλά λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας απαιτείται λιγότερη θερμική ενέργεια για την κάλυψη των φορτίων και μικρότερος λέβητας.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση προτείνεται μόνο σε περιπτώσεις ολικής ανακαίνισης και η σειρά εργασιών είναι παρόμοια με αυτή που ακολουθείται στην παρέμβαση Νο2 (για σύνδεσή με λέβητα) και την παρέμβαση Νο7 (για σύνδεση με αντλία θερμότητας νερού – νερού) με την μόνη διαφορά, ότι χρειάζεται να αποξηλωθεί όλη η οριζόντια επιφάνεια και να τοποθετηθεί από πάνω το πάτωμα ή να τοποθετηθεί επιπλέον επίχρισμα στον τοίχο ή την οροφή.