Επιλογή ψυχρού υλικού

Η επιλογή του τύπου του ψυχρού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από πολλούς παράγοντες (υφιστάμενη κατάσταση ταράτσας, διαστάσεις και τύπος ταράτσας, κλιματικά στοιχεία, απαιτήσεις βατότητας, αξιοπιστία, οικονομικά κριτήρια κλπ.) και πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση. Σε γενικές γραμμές, αν η ταράτσα είναι σε καλή κατάσταση ή αν υπάρχουν μικρής έκτασης φθορές ή προβλήματα υγρασίας που αντιμετωπίζονται εύκολα, η εφαρμογή του κατάλληλου ελαστομερούς, χρώματος ενδέχεται να είναι η πιο κατάλληλη επιλογή.

Στην περίπτωση που η ταράτσα αντιμετωπίζει σημαντικές φθορές και προβλήματα από έλλειψη ή κακή εγκατάσταση/συντήρηση στεγάνωσης, η (επανα)τοποθέτηση μεμβράνης, ενδέχεται να είναι καταλληλότερη λύση.

Τέλος, στην περίπτωση νέας κατασκευής ή στην περίπτωση που απαιτούνται σημαντικές παρεμβάσεις, όπως π.χ. προσθήκη θερμομόνωσης, η επιλογή πρέπει να γίνεται κατά περίπτωση και πάντα με τη συμβουλή του μηχανικού /εγκαταστάτη. Για κάθε τύπο δώματος (ταράτσας) υπάρχει ένας τύπος ψυχρού υλικού που μπορεί να τη μετατρέψει σε ψυχρή. Οι βασικές κατηγορίες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα ‘Χτίζοντας το Μέλλον' είναι δύο.