Επιλογή ψυχρού υλικού - Επικαλύψεις (χρώματα) ελαστομερούς

Πρόκειται για επαλειφόμενα υλικά (όπως ακρυλικά, πολυουρεθανικά, βινυλικά, συμπολυμερών ρητινών κτλ) λευκού χρώματος. Στην αρχική τους μορφή είναι παχύρευστα και εφαρμόζονται με βούρτσα, ρολό ή πιστόλι βαφής. Σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα κατά την εφαρμογή, πολυμερίζονται, δημιουργώντας έτσι μια ενιαία, αδιάβροχη ελαστική μεμβράνη με δυνατότητες συστολοδιαστολής.

Οι Επικαλύψεις ελαστομερούς:

  • Παρουσιάζουν πολύ καλή πρόσφυση στα περισσότερα είδη οικοδομικών επιφανειών (σκυρόδεμα, τσιμεντόπλακα, μωσαικό, ασφαλτικής βάσης, μεμβράνες, αφρό πολυουρεθάνης κ.α.)
  •  Είναι οικονομικά και εύκολα στη χρήση
  •  Είναι ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία (χρειάζεται συντήρηση, συνήθως πρέπει να επαναλαμβάνεται η εφαρμογή τους ανά 2-7 χρόνια)
  •  Δεν θα πρέπει να συγχέονται οι επικαλύψεις ελαστομερούς που προορίζονται για ταράτσες με τις κοινές βαφές εξωτερικών επιφανειών. Οι κοινές βαφές δεν έχουν σχεδιαστεί ώστε να αντέχουν στις συνθήκες (θερμοκρασιακές, έκθεσης στην ακτινοβολία κλπ.) που επικρατούν στις ταράτσες, με αποτέλεσμα να μην προσφέρουν την απαραίτητη προστασία.
  •  Η επικάλυψη με βαφή αλουμινίου χαρακτηρίζεται από υψηλή ανακλαστικότητα, αλλά λόγω του χαμηλού συντελεστή εκπομπής που οφείλεται στην παρουσία αλουμινίου, οδηγεί σε υψηλότερες επιφανειακές θερμοκρασίες συγκριτικά με τις λευκές επικαλύψεις ελαστομερούς.

Για να ενταχθεί ένα υλικό στην κατηγορία ελαστομερών επικαλύψεων στα πλαίσια της παρέμβασης των ψυχρών υλικών θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Πριν από την επιλογή ενός συγκεκριμένου προϊόντος θα πρέπει να εξετάζονται οι τιμές αυτών των ιδιοτήτων ενώ κάθε προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποίηση, η οποία έχει χορηγηθεί από αναγνωρισμένα εργαστήρια Γενικότερα, η ποιότητα των επαλειφόμενων υλικών ποικίλει ανάλογα με την παραγωγό εταιρία και εξαρτάται από πάρα πολλές παραμέτρους όπως (διατήρηση της τιμής ανακλαστικότητας και συντελεστή. εκπομπής με το χρόνο, ιξώδες, στερεά κατά βάρος και κατ΄όγκο, μηχανικές ιδιότητες, υδατοπερατότητα κλπ.).

Είναι πολύ βασικό να επιλέγονται προϊόντα που παρουσιάζουν καλή πρόσφυση και αντοχή σε γήρανση και μικρή συγκράτηση των ρύπων και υδατοδιαπερατότητα. Τα περισσότερα προϊόντα δεν διαθέτουν πιστοποιημένες τις ιδιότητες αυτές. Επίσης, είναι δύσκολο να συγκριθούν μεταξύ τους προϊόντα που διαθέτουν μετρήσεις γι'αυτές τις ιδιότητες, δεδομένου ότι οι μετρήσεις ενδέχεται να έχουν πραγματοποιηθεί με διαφορετικά πρότυπα, σε διαφορετικές συνθήκες.

 
Η επιλογή ενός προϊόντος θα πρέπει να βασίζεται στις πληροφορίες που αναφέρονται στο φύλλο τεχνικών προδιαγραφών του προϊόντος, ενώ συνιστάται να ζητείται η γνώμη ειδικού, ο οποίος θα διαθέτει όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εφαρμογή που πρόκειται να πραγματοποιηθεί.
 
Για την διασφάλιση της ποιότητας της εφαρμογής, είναι απαραίτητο να γίνει ορθή εγκατάσταση του υλικού σύμφωνα με τις υποδείξεις παραγωγού (τρόπος εφαρμογής, συνθήκες εφαρμογής, συντήρηση), οι οποίες αναφέρονται στο φύλλο τεχνικών προδιαγραφών ή/και στην ετικέτα του προϊόντος.