Εξωτερική θερμομόνωση κεκλιμένων στεγών από σκυρόδεμα

Πηγή: Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Α.Π.Θ.

Πρόκειται για μία σχετικά σύνθετη παρέμβαση, καθώς απαιτείται η λύση και αφαίρεση των κεραμιδιών. Για τη θερμομόνωση στεγών που κατασκευάζονται με πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα με επικάλυψη κεραμίδια λασπωτά, πρέπει αρχικά να διαπιστωθεί εάν η κλίση της στέγης και ο τύπος κεραμιδιών που έχουν επιλέγει μπορούν να εξασφαλίσουν τον επιθυμητό βαθμό υδατοστεγανότητας.

Διαφορετικά, να επιλέγει η θέση και ο τύπος της στεγανωτικής στρώσης που θα χρησιμοποιηθεί, δηλ. επαλειπτικό υλικό ή στεγανωτικά φύλλα. Επίσης, να εξασφαλιστεί η στέγη από τους κινδύνους ολίσθησης και ανεμοαναρρόφησης των επιστρώσεών της και τέλος να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της θερμικής καταπόνησης του λασπώματος των κεραμιδιών πάνω σε ένα μονωτικό υλικό υψηλής απόδοσης.

Οι μέθοδοι εφαρμογής και οι τεχνικές λεπτομέρειες συνιστάται να είναι σύμφωνες με την «ΠΕΤΕΠ 03-06-02-03 Θερμομονώσεις κεραμοσκεπών στεγών».