Εξωτερική θερμομόνωση κεκλιμένων ξύλινων στεγών

Πηγή: Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Α.Π.Θ.

Για τις περιπτώσεις διείσδυσης όμβριων υδάτων είτε από πιθανή βλάβη των κεραμιδιών είτε λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών, συνιστάται να τοποθετείται κάτω από τα κεραμίδια αδιάβροχη αλλά διαπνέουσα μεμβράνη κεραμοσκεπών. Για τη θερμομόνωση κεκλιμένων στεγών με επικάλυψη κεραμίδια λασπωτά, πρέπει αρχικά να διαπιστωθεί εάν η κλίση της στέγης και ο τύπος κεραμιδιών που έχουν επιλέγει μπορούν να εξασφαλίσουν τον επιθυμητό βαθμό υδατοστεγανότητας.

Διαφορετικά, να επιλέγει η θέση και ο τύπος της στεγανωτικής στρώσης που θα χρησιμοποιηθεί, δηλ. επαλειπτικό υλικό ή στεγανωτικά φύλλα. Επίσης, να εξασφαλιστεί η στέγη από τους κινδύνους ολίσθησης και ανεμοαναρρόφησης των επιστρώσεών της και τέλος να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της θερμικής καταπόνησης του λασπώματος των κεραμιδιών πάνω σε ένα μονωτικό υλικό υψηλής απόδοσης. Σε περίπτωση ριζικής ανακαίνισης της στέγης, ακόμα και αν συνδυάζονται διάφορα μονωτικά υλικά δεν απαιτείται φράγμα υδρατμών, αλλά μια ατμοδιαπερατή μεμβράνη κεραμοσκεπών στην εξωτερική πλευρά της θερμομόνωσης πριν την τοποθέτηση των κεραμιδιών.

Οι μέθοδοι εφαρμογής και οι τεχνικές λεπτομέρειες συνιστάται να ακολουθούν, όταν αυτό είναι κατασκευαστικά συμβατό με τη σχεδίαση της στέγης, την «ΠΕΤΕΠ 03-06-02-03 Θερμομονώσεις κεραμοσκεπών στεγών».