Λόγοι για αναβάθμιση του Συστήματος Φωτισμού

H αναβάθμιση του συστήματος φωτισμού έχει σημαντική επίδραση:

  • Στην ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος
  • Στη μείωση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης
  • Στη μείωση κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας (συνεπώς εκπεμπόμενων αερίων θερμοκηπίου) και δευτερογενώς μείωση των φορτίων αιχμής.
  • Στη βελτίωση της παραγωγικότητας

Οι λόγοι για τους οποίους εξετάζεται η αναβάθμιση μπορεί να είναι:

1. Δυσκολία εκτέλεσης συγκεκριμένων εργασιών. Υπάρχει περίπτωση το είδος των δραστηριοτήτων στο χώρο να έχει τροποποιηθεί από την εποχή που σχεδιάστηκε το σύστημα και σήμερα τα επίπεδα φωτισμού να μην είναι επαρκή. Αν το σύστημα φωτισμού είναι αρκετά παλιό (δεκαπενταετία) πιθανό τα επίπεδα φωτισμού που είχαν επιλεγεί να είναι διαφορετικά από αυτά που υιοθετούνται σήμερα. Ένα επιπρόσθετο πρόβλημα είναι η χρήση οθονών. Το συγκεκριμένο γεγονός οδήγησε στην αλλαγή της περιοχής εκτέλεσης εργασίας από την οριζόντια θέση στην κάθετη με αποτέλεσμα τα φαινόμενα θάμβωσης (άμεση ή από ανάκλαση) να είναι περισσότερο έντονα.

2. Αυξημένο κόστος λειτουργίας το οποίο συνδέεται με τη χρήση είτε μη αποδοτικού εξοπλισμού είτε με υπερδιαστασιολόγη του. Επίσης μπορεί να οφείλεται και σε χρόνο λειτουργίας εκτός του συνήθους ωραρίου. Σε συνδυασμό με διακόπτες που ενεργοποιούν μεγάλο αριθμό φωτιστικών οποιαδήποτε δραστηριότητα πέραν του ωραρίου αυξάνει δυσανάλογα το κόστος λειτουργίας.

3. Απουσία συντήρησης με αποτέλεσμα π.χ. οι μισοί λαμπτήρες να έχουν απενεργοποιηθεί.

4. Εκτεταμένος χρόνος λειτουργίας του συστήματος συνήθως πέραν του ωραρίου λειτουργίας.

Η ορθή εφαρμογή ενός συστήματος φωτισμού, με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση, είναι μια διαδικασία, η οποία αποτελείται από διαφορετικά στάδια.