Οροφή / pilotis

Πηγή: Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Α.Π.Θ.

Απαραίτητος για την αποφυγή προβλημάτων αλλά και αύξησης του κόστους εφαρμογής του συστήματος είναι ο έλεγχος της κατάστασης του υφιστάμενου δομικού στοιχείου, για τον εντοπισμό και την επιδιόρθωση τυχόν αποσαρθρώσεων, οι οποίες πρέπει να επιδιορθωθούν πριν οποιαδήποτε αναδρομική θερμομόνωση εφαρμοσθεί.

Στη συνέχεια η θερμομόνωση της πιλοτής γίνεται με την εφαρμογή της τεχνικής του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης και ισχύουν οι ίδιες επισημάνσεις. Τα δοκάρια του υπόστυλου χώρου, αν δεν θερμομονωθούν περιμετρικά, θα αποτελέσουν θερμογέφυρες.

Για το λόγο αυτό συνιστάται η συνολική θερμομόνωσή τους.