Συντήρηση του ηλιακού συστήματος

Όπως και στα υπόλοιπα συστήματα θέρμανσης του κτιρίου (καυστήρες, κλιματιστικά κλπ) έτσι και στο ηλιακό σύστημα θα πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος και συντήρηση του περίπου μία με δύο φορές το χρόνο (γενικός όρος για την ισχύ της εγγύησης του κατασκευαστή). Ο έλεγχος και η συντήρηση των συστημάτων είναι απαραίτητος για τη σωστή και αποδοτική λειτουργία και αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:

  • Έλεγχος συλλεκτών
  • Έλεγχος σωληνώσεων - μονώσεων
  • Έλεγχος εξαρτημάτων
  • Έλεγχος ηλεκτρονικού ελεγκτή
  • Έλεγχος κατάστασης και αντικατάσταση γλυκόλης

Η εγκατάσταση ενός ηλιακού θερμικού συστήματος αποτελεί στις πιο πολλές περιπτώσεις μια τυποποιημένη διαδικασία καθώς υπάρχουν πολλοί έμπειροι εγκαταστάτες. Θα πρέπει να δοθεί όμως προσοχή στις τεχνικές λεπτομέρειες που αναλύθηκαν παραπάνω ώστε να αποφευχθούν σφάλματα που μπορεί να οδηγήσουν τόσο σε υλική όσο και ενεργειακή αστοχία του συστήματος.