Συντήρηση

Η ανακλαστικότητα και ο συντελεστής εκπομπής των ψυχρών υλικών ενδέχεται να μειωθεί με την πάροδο του χρόνου λόγω:

  • Γήρανσης: Αιτίες η υπεριώδης ηλιακή ακτινοβολία, θερμική καταπόνηση, υγρασία και άλλα φαινόμενα όπως παγετός, λασποβροχή, χαλάζι κλπ. άνεμοι, ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ.
  • Ρύπανσης: Ανάλογα με το περιβάλλον υπάρχει εναπόθεση ρύπων και σκόνης αλλά και πιθανότητα διάβρωσης των υλικών λόγω ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Επίσης, βιολογικοί παράγοντες όπως μούχλα και άλγη επηρεάζουν τις οπτικές ιδιότητες των υλικών.

Για να διατηρηθεί για πολλά χρόνια το καλό αποτέλεσμα της θερμικής συμπεριφοράς των ψυχρών υλικών συνιστάται:

(Ειδικά για την κατηγορία των επικαλύψεων ελαστομερούς) Να γίνεται απευθείας βαφή της επιφάνειας μετά από 4-5 χρόνια σε περίπτωση που δεν έχουν προκύψει προβλήματα με ρηγματώσεις, σκασίματα, φουσκώματα ή άλλα προβλήματα και αφού προηγούμενα καθαριστεί με επιμέλεια. Στην περίπτωση αυτή η συνολική κατανάλωση δεν χρειάζεται να είναι μικρότερη από 4- 6 m2/ lt.

  • Ο τακτικός καθαρισμός της ταράτσας, ο οποίος μπορεί να εξουδετερώσει την επίδραση της απόθεσης σκόνης, ρύπων και μυκήτων. Ένας εύκολος και πρακτικός τρόπος είναι το πλύσιμο με χρήση μαλακής βούρτσας νερού και σαπουνιού. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες του παραγωγού σχετικά με τον καθαρισμό διότι λανθασμένες πρακτικές (π.χ. χρήση ισχυρών απορρυπαντικών) ενδέχεται να προκαλέσουν φθορές.
  • Σε περιοχές με ιδιαίτερα θερμό και υγρό κλίμα ενδέχεται να σχηματιστεί στην ταράτσα μούχλα ή άλγη τα οποία μπορούν να καταπολεμηθούν με χρήση ειδικών προϊόντων.
  • Ειδικά σε περιοχές με ψυχρό κλίμα, η σωστή υγρομόνωση/θερμομόνωση του συστήματος οροφής είναι ιδιαίτερα σημαντική ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα συσσώρευσης υγρασίας που φθείρει τα υλικά.