Συντήρηση

Με το πέρασμα του χρόνου, τα φωτιστικά και η επιφάνειες των δωματίων λερώνονται. Επιπρόσθετα, η απόδοση των λαμπτήρων μειώνεται με το χρόνο. Επομένως η ποσότητα φωτισμού που παρέχεται από μία εγκατάσταση μειώνεται. Έλλειψη συντήρησης σημαίνει ότι το εγκατεστημένο σύστημα φωτισμού δεν αποδίδει το μέγιστο δυνατό, με αποτέλεσμα να χάνεται ενέργεια. Πολλές εγκαταστάσεις συντηρούνται ελάχιστα και ένας απλός καθαρισμός των φωτιστικών και των λαμπτήρων μπορούν συχνά να βελτιώσουν των φωτισμό των χώρων. Οι απαιτήσεις για συντήρηση θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην φάση του σχεδιασμού της εγκατάστασης.

Φωτιστικά όπου είναι εύκολη η πρόσβαση, θα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά και να αντικαθίστανται οι λαμπτήρες τους ενώ πρέπει να εξετασθεί και η πιθανότητα να αλλάζονται οι λαμπτήρες ομαδικά όταν η φωτεινή τους ροή ελαττωθεί στο 70-80% της αρχικής. Υπό αυτή την έννοια η μεγιστοποίηση του αριθμού όμοιων φωτιστικών διευκολύνει της διαδικασίες συντήρησης.