Κατοικίες Επαγγελματικά κτίρια
 
 

Το πρόγραμμα επέμβασης

Το σύνολο της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, καθώς και οι σχετικοί νόμοι με τους οποίους η νομοθεσία ενσωματώνεται στο Εθνικό Δίκαιο, απαιτούν δράσεις ενημέρωσης, διάδοσης και πληροφόρησης, για την προώθηση των μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας στα κτήρια.

Το «Χτίζοντας το Μέλλον», έχει ως στόχο την προώθηση μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας, η οποία προβλέπεται στην Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία. Συγκεκριμένα:

  • αποτελεί κόμβο ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και μεθόδων βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας, παρέχοντας πληροφορίες όχι μόνο για τις διαθέσιμες τεχνολογίες και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά και για τις δυνατότητες αξιοποίησης χρηματοδοτικών μηχανισμών και άλλων εθνικών προγραμμάτων.
  • αποτελεί βασικό εργαλείο για τον καταναλωτή, καθώς περιλαμβάνει απλές προς το χρήστη διαδικτυακές εφαρμογές εξοικείωσής του με την μείωση των ενεργειακών του δαπανών στην κατοικία του, αλλά και να αναζητήσει πιστοποιημένα προϊόντα και προμηθευτές της αγοράς, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα μέσα από τη διαδικασία της «εθελοντικής συμφωνίας»
  • δίνει χρήσιμα στοιχεία στον προμηθευτή και τεχνίτη ενεργειακών προϊόντων, που αφορούν τόσο στην μεθοδολογία πιστοποίησης των προϊόντων, όσο και στις μεθόδους τοποθέτησής τους στα κτήρια.

Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και τα οφέλη που προκύπτουν από τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων. Η προώθηση των μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης στα κτίρια επικεντρώνεται σε δράσεις για:

  • τον πολίτη και καταναλωτή,
  • τον προμηθευτή και τεχνίτη ενεργειακών προϊόντων,
  • τον βιομηχανικό τομέα,
  • τους κλαδικούς φορείς και τις ενώσεις που σχετίζονται με τα κτίρια, κλπ,,

μέσω στοχευμένων δράσεων ενημέρωσης, διάδοσης και  πληροφόρησης σε συνδυασμό με τη σύναψη εθελοντικών συμφωνιών που προωθούν πολλαπλασιαστικά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και συνεισφέρουν στην εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την εξοικονόμηση ενέργειας κατά 20% μέχρι το 2020.

Το πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον

Tα κτήρια στην Ελλάδα καταναλώνουν περίπου το 40% της τελικής ενέργειας, επιβαρύνοντας κατά μεγάλο ποσοστό τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, γεγονός που όλοι αγνοούμε καθώς τόσα χρόνια δεν έχουμε εκπαιδευτεί σε ζητήματα ατομικής ενεργειακής πολιτικής.

Για τις κλιματικές μας συνθήκες, τα κτήρια μας αποτελούν, ίσως, τα πιο ενεργοβόρα της Ευρώπης.

Αν δεν προβούμε στην ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμισή τους, τότε μέχρι το 2020 θα υπάρξει αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 19%, σε σχέση με το 2010, που σημαίνει ότι θα έχουμε πληρώσει 21 δις ευρώ για επιμέρους κτηριακές επεμβάσεις και 70 δις ευρώ για να καλύψουμε τις ενεργειακές μας ανάγκες.

Το Χτίζοντας το Μέλλον είναι το πρόγραμμα που έρχεται να δώσει λύση στο πρόβλημα.

Επικοινωνήστε με το Χτίζοντας το Μέλλον

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, στείλτε μας e-mail στο info@ktizontastomellon.gr ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας.

Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.