Στατιστικές και στόχοι

Το εργαλείο ανάλυσης δεδομένων των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι μια εύκολη προς τον χρήστη εφαρμογή, που παρουσιάζει χαρακτηριστικά στοιχεία των ενεργειακών καταναλώσεων των κτηρίων, για τα οποία έχει εκδοθεί πρώτο (Α) και δεύτερο (Β) Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, ερμηνεύοντας ότι πρόκειται για κτήρια στα οποία έχουν εφαρμοστεί μία ή περισσότερες από τις προτεινόμενες συστάσεις ανακαίνισης, που δίνονται από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή.

Έτσι, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει το πλήθος των κτηρίων, ορίζοντας συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως είναι:

  • Η τυπολογία του κτηρίου (κατοικία, κτήριο γραφείων, σχολεία κλπ)
  • Η γεωγραφική περιοχή
  • Η κλιματική ζώνη 
  • Το έτος κατασκευής 
  • Η επιφάνειά του, κλπ.

και να αντλήσει χρήσιμες πληροφορίες για το ενεργειακό τους προφίλ, όπως για παράδειγμα είναι η (πρωτογενής) κατανάλωση ενέργειας ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ από την ενεργειακή ανακαίνιση του κτηρίου.

Σημειώνεται ότι, τα κτήρια για τα οποία έχει εκδοθεί και Β ΠΕΑ αφορούν κυρίως κατοικίες και δημοτικά κτήρια, στο πλαίσιο υλοποίησης Εθνικών Προγραμμάτων Εξοικονόμησης όπως χαρακτηριστικά είναι το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ' οίκον», το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ» στους ΟΤΑ κ.ά.