Κουφώματα

Kουφώματα γενικά ονομάζονται όλα εκείνα τα στοιχεία, τα οποία χρησιμοποιούνται για να κουφώσουν (κλείσουν) τα ανοίγματα των τοίχων ενός κτηρίου. Διακρίνονται σε εξωτερικά κουφώματα, τα οποία χρησιμοποιούνται στους εξωτερικούς τοίχους του κτηρίου και οριοθετούν το εξωτερικό με το εσωτερικό μέρος του κτίσματος και σε εσωτερικά, τα οποία οριοθετούν και χωρίζουν τις διαιρέσεις, δηλαδή χωρίζουν τα δωμάτια του κτίσματος.

Τα εξωτερικά κουφώματα μπορεί να περιλαμβάνουν τζαμιλίκια, κασώματα, παντζούρια, ρολά, σκιάδια, καΐτια. Χωρίζονται σε παράθυρα, μπαλκονόπορτες και πόρτες εισόδου. Διακρίνονται σε πολλές κατηγορίες κυρίως βάσει του υλικού κατασκευής τους, οι κυριότερες από τις οποίες είναι:

  • Ξύλινα κουφώματα
  • Κουφώματα Αλουμινίου
  • Κουφώματα PVC ή Πλαστικά κουφώματα

Τα εσωτερικά κουφώματα διακρίνονται, επίσης, βάσει του τρόπου κατασκευής τους. Τα κυριότερα είναι οι συμπαγείς (μασίφ) πόρτες, οι πρεσαριστές και οι ημι-συμπαγείς πόρτες.

Τα κουφώματα αποτελούνται από ένα συνδυασμό προφίλ με κατάλληλο σχεδιασμό. Η κατασκευή ολοκληρώνεται με άλλα υλικά και εξαρτήματα (τζάμια, λάστιχα και βουρτσάκια, ράουλα, μεντεσέδες, κλπ.) ώστε να επιτευχθεί καλό αισθητικό αποτέλεσμα, λειτουργικότητα, ασφάλεια, αεροστεγάνωση, υδατοστεγάνωση, θερμομόνωση, ηχομόνωση, κλπ. Το σύνολο όλων αυτών των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την ολοκληρωμένη κατασκευή ενός κουφώματος, ονομάζεται "σύστημα".

Τα κουφώματα έχουν σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή κατανάλωση για θέρμανση και ψύξη των χώρων, γιατί από αυτά μεταδίδεται μεγάλη ποσότητα ενέργειας. Το χειμώνα χάνεται θερμότητα από μέσα προς τα έξω, ενώ το καλοκαίρι εισέρχεται θερμότητα από το ζεστό εξωτερικό περιβάλλον. Η διαδικασία αυτή μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με τη χρήση κατάλληλα κατασκευασμένων, ενεργειακά αποδοτικών κουφωμάτων.

Τα κουφώματα αυτά θα πρέπει να έχουν υαλοπίνακες και προφίλ με καλές θερμομονωτικές ιδιότητες και, επιπλέον, θα πρέπει να είναι αεροστεγανά, ώστε να εμποδίζουν τη διαφυγή θερμότητας από χαραμάδες, οι οποίες μπορεί να επιφέρουν σημαντικές απώλειες θερμότητας, όπως παρατηρείται σε κτήρια κακής κατασκευής ή παλαιά.