Νόμοι και πρότυπα

Στην ενότητα αυτή παρατίθεται η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετική με την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτήρια. Επίσης, γίνεται αναφορά στα πρότυπα και τις τεχνικές οδηγίες και τεχνικές προδιαγραφές, που πρέπει να ακολουθούνται για την ορθή υλοποίηση σχετικών παρεμβάσεων.

Τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα

Οι τεχνικές οδηγίες ΤΕΕ διατίθενται  από το ΤΕΕ ενώ για λεπτομερή αναζήτηση και αγορά προτύπων, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του ΕΛΟΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμοί

Ενημερωθείτε για τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική νομοθεσία

Παράλληλα, μπορείτε να επισκεφθείτε το ΥΠΕΚΑ για περισσότερες πληροφορίες.

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα πολιτικής

Σημαντική πληροφόρηση για τα μέτρα πολιτικής.

Διαβάστε περισσότερα