Οδηγός εφαρμογής: Κουφώματα

Γενικά

Η επιλογή του κατάλληλου τύπου κουφώματος για την κάθε κατοικία είναι μια πολύ σημαντική απόφαση, διότι επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το αρχιτεκτονικό ύφος που θέλουμε να δώσουμε στην εξωτερική εικόνα του σπιτιού μας και συμβάλλει καθοριστικά στη συνολική μόνωση (θερμική και ηχητική) των εσωτερικών χώρων. Για το λόγο αυτό η επιλογή τους θα πρέπει να γίνεται στη φάση της αρχιτεκτονικής μελέτης έτσι ώστε να υπάρχουν οι κατάλληλες δομικές προϋποθέσεις και να αποφεύγονται μελλοντικές τροποποιήσεις και επισκευές.

Επίσης, θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα πρότυπα ποιότητας ΕΝ (ασφάλεια, υδατοστεγανότητα, αντοχή σε ανεμοπιέσεις) και να συνοδεύονται υποχρεωτικά από γραπτή εγγύηση ελάχιστης χρονικής διάρκειας 10 ετών.

Ιστοσελίδες που χρησιμοποιήθηκαν:

Τύποι κουφωμάτων

Ανοιγόμενα – ανακλινόμενα: Αποτελούν την πιο συνηθισμένη λύση, η οποία εξασφαλίζει τη μέγιστη ηχομόνωση και θερμομόνωση, με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται μηχανισμοί κλεισίματος οι οποίοι κλειδώνουν περιμετρικά των φύλλων. Τα ανοιγόμενα – ανακλινόμενα κουφώματα τα βρίσκουμε στην αγορά σε δύο τύπους: μονόφυλλα και δίφυλλα. Με την ανάκλιση του ενός ή και των δύο φύλλων (στα δίφυλλα) εξασφαλίζουμε το μερικό εξαερισμό των εσωτερικών χώρων. Τα ανοιγόμενα κουφώματα μπορούν να έχουν διάφορα σχήματα όπως τοξωτά, τραπέζια, κυκλικά.

Συρόμενα επάλληλα: Το ένα φύλλο σύρεται επάλληλα πάνω από το άλλο. Μια λύση πολύ συνηθισμένη στην Ελλάδα. κυρίως λόγω του χαμηλού κόστους κατασκευής, που δεν εξασφαλίζει, ωστόσο, υψηλούς δείκτες μόνωσης και αντοχής σε ανεμοπιέσεις. Το πλεονέκτημα αυτής της λύσης είναι ότι τα φύλλα του υαλοστασίου ανοίγουν δίχως να απαιτούν χώρο προς το εσωτερικό του σπιτιού. Σε αυτή τη λύση παραμένει ανοικτό πάντα το ήμισυ του υαλοστασίου.

Συρόμενα – ανακλινόμενα (τύπου VW): Το ένα φύλλο σύρεται πάνω από ένα άλλο σταθερό φύλλο. Ενδείκνυται για κουφώματα με πλάτος άνω των 1,80μ και καλύπτουν πλάτη εώς και 8μ. Εξασφαλίζουν πολύ υψηλούς δείκτες μόνωσης και μεγάλη ορατότητα προς το εξωτερικό. Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: α) ελαφρύ τύπου για πλάτη μέχρι 2 μέτρων και β) βαρέως τύπου για πλάτη άνω των 2 μέτρων. Τα συρόμενα φύλλα είναι και ανακλινόμενα.

Συρόμενα χωνευτά στον τοίχο: Σε αυτή την περίπτωση το φύλλο του υαλοστασίου σύρεται και εισέρχεται ανάμεσα σε δύο δρομικούς τοίχους εξασφαλίζοντας το πλήρες άνοιγμα του κουφώματος. Το μειονέκτημά τους είναι η χαμηλή αεροστεγανότητά τους.

Φυσούνες: Τύπος κουφώματος για πολύ μεγάλα πλάτη από 2μ έως 7,5μ στο οποίο μπορούμε να εκμεταλλευτούμε όλο το άνοιγμα αφού ανοίγουν όλα τα φύλλα και διπλώνουν συρόμενα το ένα πάνω στο άλλο. Εξασφαλίζει πολύ υψηλούς δείκτες θερμο-ηχομόνωσης και στεγανότητας.

Συρόμενα επάλληλα βαρέως τύπου: Το ένα φύλλο σύρεται πάνω από το άλλο και έχουν τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια του ανοίγματος να σταθεροποιούμε το φύλλο στο σημείο που επιθυμούμε. Κατάλληλο για πολύ μεγάλα ανοίγματα τοίχων. Η διαφορά του από το απλό επάλληλο που αναφέραμε ανωτέρω έγκειται στο ότι λόγω του μηχανισμού περιμετρικού κλειδώματος που διαθέτει, εξασφαλίζει μέγιστες μονωτικές ιδιότητες.

Περιστρεφόμενα: Το υαλοστάσιο περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του κάθετα ή οριζόντια. Το πλεονέκτημά του είναι ότι έχουμε μεγάλη ορατότητα προς τα έξω αφού δεν υπάρχουν διαχωριστικές κολώνες. Το μειονέκτημά του είναι στο ότι δεν μπορούμε να τοποθετήσουμε παντζούρι ή ρολό. Οι θερμομονωτικές του ιδιότητες είναι ίδιες ακριβώς με τα ανοιγόμενα.

Σταθερά: Αποτελούν την πιο οικονομική λύση και χρησιμοποιούνται είτε μεμονωμένα ως φεγγίτες είτε σε συνδυασμό με άλλο τύπο κουφώματος. Όταν χρησιμοποιούνται μεμονωμένα θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένη η πρόσβαση από την εξωτερική και την εσωτερική πλευρά έτσι ώστε να είναι εύκολος ο καθαρισμός τους.

Επιλογή κουφώματος

Η επιλογή για τον τύπο κουφώματος που θα χρησιμοποιηθεί κατά την αντικατάσταση ενός υφιστάμενου κουφώματος πρέπει να διέπεται από μερικές βασικές αρχές:

  • Ανάλογα με την κλιματική ζώνη το κούφωμα πρέπει να πληροί το μέγιστο επιτρεπόμενο συντελεστή θερμοπερατότητας του ΚΕΝΑΚ.
  • Με βάση τις επιταγές του ΓΟΚ πρέπει να μην αλλάζει η όψη του κτηρίου, σε ό,τι αφορά τη διάσταση, τον τύπο και το χρώμα του κουφώματος. Στην αντίθετη περίπτωση απαιτείται αδειοδοτική διαδικασία.
  • Σημασία πρέπει να δίνεται και στα χαρακτηριστικά της απόδοσης και της λειτουργίας των κουφωμάτων, πέραν της ενεργειακής τους συμπεριφοράς.
  • Τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των ανοιγμάτων εκφράζονται με δείκτες που περιγράφουν τη συμπεριφορά τους σε συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Σημαντικότερο όλων είναι η ύπαρξη σήματος CE. Η σήμανση CE είναι μια υποχρεωτική ευρωπαϊκή σήμανση και βεβαιώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται από σχετικές Οδηγίες της Eυρωπαϊκής Ένωσης. Σχηματικά, η διαδικασία επικόλλησης της σήμανσης CE σε υαλοπετάσματα / κουφώματα είναι η ακόλουθη:

Η σήμανση CE επικολλάται συνήθως στο ίδιο το προϊόν ή όπου αυτό είναι αδύνατο λόγω της φύσης του προϊόντος, στη συσκευασία του (εφόσον υπάρχει) και στα συνοδευτικά έγγραφα του κατασκευαστή. Η σήμανση CE πρέπει να βρίσκεται πάνω στο προϊόν σε θέση ορατή, να είναι ευανάγνωστη, ανεξίτηλη και να έχει ύψος τουλάχιστον 5mm. Επίσης, η ετικέτα να είναι από υλικό PVC ή PP ή PE και όχι χάρτινη και μπορεί να είναι οποιωνδήποτε διαστάσεων (ενδεικτικές διαστάσεις περίπου 12mm x 100mm).

Η ετικέτα με τη σήμανση CE μπορεί να είναι της παρακάτω μορφής:

Τέλος, το φυλλάδιο κουφωμάτων για τον αγοραστή πρέπει να έχει την ακόλουθη μορφή:

Σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση του κουφώματος, θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες και συστάσεις του παραγωγού και του κατασκευαστή και να εφαρμόζονται όλες οι αρχές της τέχνης και της τεχνικής.