Προδιαγραφές ένταξης προϊόντων

1. Φωτιστικά

Τα φωτιστικά που εντάσσονται είναι συνολικής ισχύος  <250 W και έχουν ελάχιστη αποδοτικότητα 55 lm/W (μετά από 100 h λειτουργίας).
Θα δοθεί συμπληρωματικά η ενδεικτική τιμή UGR (UGR table) στις δύο κατευθύνσεις παρατήρησης, με χρήση τυπικού χώρου 4Ηx8H και διαχωρισμό Spacing-to-Height ratio 0.25.
Διευκρινήσεις: Ανακλαστικότητα οροφής, τοίχων πατώματος 70%,50%,20%. Ανάλογα με τη χρήση του χώρου η τιμή του UGR που απαιτείται διαφοροποιείται. Στο συγκεκριμένο κριτήριο η ανώτερη τιμή είναι 25.

2. Διατάξεις έναυσης

Οι διατάξεις έναυσης (ballast/drivers) θα είναι ηλεκτρονικές και θα πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές:

  • Ισχύς αναμονής (W) για ΝΟΝ dimmable ballast λαμπτήρων φθορισμού =0 W
  • Ισχύς αναμονής (W) για  dimmable ballast λαμπτήρων φθορισμού <=0.5 W
  • Συντελεστής ισχύος (γενικά και για φωτιστικά με LEDs>=5 W)>=0.9
  • Δείκτης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (EEI) κατα CELMA (για φθορισμού)  min A3
  • Τύπος έναρξης (non dimmable) Warm Start

3. Λαμπτήρες

Οι κατηγορίες των λαμπτήρων είναι γραμμικοί φθορισμού, συμπαγείς φθορισμού με  ξεχωριστή τη διάταξη  έναυσης/λειτουργίας, Μεταλλικών αλογονιδίων, LED.
Οι λαμπτήρες θα πληρούν τις θα πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές:

  • Ονομαστική διάρκεια ζωής >=10000 h,
  • Δείκτης Χρωματικής απόδοσης (CRI)>=80
  • ειδικά για τα LEDs η φωτεινή ροή δεν θα είναι μικρότερη του 90% της αρχικής μετά από 6000 ώρες λειτουργίας.