Προσόψεις επαγγελματικών κτηρίων

Στα σύγχρονα κτήρια, ιδιαίτερα σε αυτά που στεγάζουν εμπορικές δραστηριότητες και γραφεία, γίνεται εκτεταμένη χρήση του γυαλιού στις όψεις τους. Οι υαλοπίνακες των κτηρίων συνεισφέρουν σε μεγάλο ποσοστό στην ενεργειακή τους κατανάλωση για θέρμανση και ψύξη των χώρων διότι μέσα από αυτούς μεταφέρεται μεγάλη ποσότητα ενέργειας, το χειμώνα από το εσωτερικό του κτιρίου προς το περιβάλλον και το καλοκαίρι αντίστροφα, από το ζεστό εξωτερικό περιβάλλον προς το εσωτερικό του κτιρίου.

Η χρήση βελτιωμένων ενεργειακά προσόψεων μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας για τη θέρμανση, ψύξη και φωτισμό των κτηρίων. Ο σημερινός κανονισμός για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων προϋποθέτει τη χρήση γυάλινων προσόψεων με βελτιωμένα ενεργειακά χαρακτηριστικά σε όλα τα νέα κτίρια καθώς και στα υφιστάμενα τα οποία υφίστανται ριζική ανακαίνιση, επιβάλλοντας έναν αρκετά αυστηρό μέγιστο επιτρεπόμενο συντελεστή θερμοπερατότητας.

Η επίτευξη αυτού του συντελεστή δεν είναι εφικτή χωρίς τη χρήση διπλών υαλοπινάκων, κι όπως αναφέρουν σχετικές μελέτες, η χρήση αυτή μειώνει τις θερμικές απώλειες σε σχέση με τους απλούς υαλοπίνακες κατά 27% - 40%. Επιπρόσθετα, εάν χρησιμοποιηθούν επιλεκτικοί υαλοπίνακες χαμηλού συντελεστή εκπομπής (Low-e), οι οποίοι εμποδίζουν μεγάλο μέρος της θερμικής ακτινοβολίας είτε να εισέρχεται προς το κτήριο, είτε να εκπέμπεται προς το εξωτερικό περιβάλλον ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται, το όφελος είναι ακόμη μεγαλύτερο. Αποτελούν επομένως μια πολύ καλή επιλογή για τη μείωση των θερμικών απωλειών (το χειμώνα) ή κερδών (το καλοκαίρι) των κτηρίων, ανάλογα με τις θερμικές απαιτήσεις του κτηρίου και το κλίμα της περιοχής στην οποία βρίσκεται.

Τέλος, ο συνδυασμός των υαλοπινάκων αυτών με σύγχρονα πλαίσια με πολύ καλές ιδιότητες αεροστεγανότητας και υδατοστεγανότητας, οδηγεί σε μια ολοκληρωμένη ενεργειακή λύση στις προσόψεις εμπορικών κτηρίων, η οποία υλοποιείται με την εφαρμογή υψηλής ποιότητας υαλοπετασμάτων. Η χρήση αυτών των δομικών στοιχείων, πέραν του ενεργειακού οφέλους, αποτελεί ουσιαστική λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του κτιρίου, συντελώντας και στην αύξηση της εμπορικής του αξίας.

Σύμφωνα με έρευνα του Ολλανδικού Ερευνητικού Ινστιτούτου ΤΝΟ, στην Ελλάδα θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν περισσότερες από 3,4 δισ. κιλοβατώρες ετησίως από την ενέργεια για ψύξη με την αντικατάσταση των απλών τζαμιών και την τοποθέτηση διπλών υαλοπινάκων ηλιακού ελέγχου σε εμπορικά κτήρια και κατοικίες μέχρι το 2020. Η συμμετοχή των εμπορικών κτιρίων στο μέγεθος αυτό είναι καθοριστική.

Σε κάθε περίπτωση, η αντικατάσταση των παλιάς τεχνολογίας υαλοστασίων και υαλοπετασμάτων και η επιλογή των κατάλληλων στοιχείων για την πρόσοψη των εμπορικών κτηρίων θα πρέπει να γίνεται με γνώμονα τη συνεισφορά της όψης στην εξοικονόμηση ενέργειας σε ετήσια βάση, λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση του κτηρίου και τις συνολικές του ανάγκες για θέρμανση, ψύξη και φυσικό φωτισμό, αλλά και τη λειτουργικότητα και την αισθητική του. Το πλήθος των σύγχρονων λύσεων που είναι διαθέσιμες στην ελληνική αγορά παρέχει ένα μεγάλο εύρος επιλογών.