Ψύξη / Θέρμανση / Αερισμός επαγγελματικών κτηρίων

Μια σημαντική και ταυτόχρονα πολύπλοκη παρέμβαση για την αναβάθμιση των κτηρίων του εμπορικού τομέα είναι η αντικατάσταση του συστήματος κλιματισμού. Με τον όρο κλιματισμό εννοούμε το σύστημα θέρμανσης, ψύξης και αερισμού ενός χώρου. Το σύστημα του κλιματισμού περιλαμβάνει γενικά ποικίλα μηχανολογικά / ηλεκτρολογικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για να επιτευχθεί ο έλεγχος της θερμοκρασίας, υγρασίας, κυκλοφορίας και της ποιότητας του αέρα ενός χώρου ώστε να επιτυγχάνεται θερμική άνεση και η καλή ποιότητα του αέρα. Τα παραπάνω στοιχεία επηρεάζουν την υγεία, την ικανοποίηση και την παραγωγικότητα των ατόμων που χρησιμοποιούν τους χώρους του κάθε κτηρίου.

Το σύστημα θέρμανσης σχεδιάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να προσθέτει θερμική ενέργεια στο κτήριο προκειμένου να διατηρείται σταθερή η επιθυμητή θερμοκρασία του χώρου. Το σύστημα αερισμού έχει σκοπό την κυκλοφορία του αέρα και την παροχή φρέσκου αέρα στο χώρο χωρίς να αλλάζει η επιθυμητή θερμοκρασία. Τέλος, το σύστημα ψύξης σχεδιάζεται έτσι ώστε να αφαιρεί την θερμική ενέργεια από τον χώρο που μπορεί να προκύπτει από την αναπόφευκτη ροής θερμότητας τόσο των εσωτερικών πηγών, όσο και από το εξωτερικό περιβάλλον.

Ο λανθασμένος σχεδιασμός, η κακή επιλογή του συστήματος κλιματισμού ή η παρωχημένη τεχνολογία, μπορούν όχι μόνο να αυξήσουν το αρχικό κόστος εγκατάστασης, αλλά και να επιβαρύνουν το κόστος λειτουργίας του. Σε γενικές γραμμές το ενεργειακό κόστος αυτών των συστημάτων αποτελεί το 40% έως και 80% των καταναλώσεων ενός κτηρίου. Αυτό δεν αντιπροσωπεύει μόνο ένα πολύ σημαντικό κόστος για το μεμονωμένο χρήστη, αλλά οδηγεί, και σε εθνικό επίπεδο, στην εκπομπή εκατομμυρίων τόνων διοξειδίου του άνθρακα, το οποίο είναι ο σημαντικότερος από τους παράγοντες που συνεισφέρουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Σήμερα υπάρχουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις οι οποίες μπορούν να μειώσουν σημαντικά το ενεργειακό κόστος. Είναι αξιοσημείωτο ότι η ανάκτηση ενέργειας από την απορριπτόμενη ποσότητα μπορεί να επιφέρει μείωση των καταναλώσεων σε ποσοστό 20%. Αν η πράξη αυτή συνοδευτεί με αντικατάσταση των συσκευών με νέες υψηλού βαθμού απόδοσης κατάλληλα διαστασιολογημένες και με την προσθήκη κατάλληλων αυτοματισμών η εξοικονόμηση μπορεί να ανέλθει σε ποσοστό που υπερβαίνει το 50%.

Οι παρεμβάσεις που προτείνονται για τα συστήματα κλιματισμού των κτηρίων εμπορικής χρήσης, επιγραμματικά είναι:  

 • Τοποθέτηση εναλλακτών ανάκτησης απορριπτόμενης θερμότητας
 • Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού με πηγή θερμότητας το νερό ή και τη γη (γεωθερμικά)
 • Συστήματα διαχείρισης της ενέργειας στους χώρους του κτηρίου
 • Ανάκτηση θερμότητας από εσωτερικές διεργασίες
 • Μετατροπή συστημάτων αέρα σε συστήματα εξατμιστικής ψύξης
 • Τοποθέτηση ανεμιστήρων με ρύθμιση της παροχής ανάλογα με τις ανάγκες σε σχέση με τους ανεμιστήρες σταθερής ροής
 • Δίκτυα αεραγωγών μικρής πτώσης πίεσης αντί των δικτύων με μεγάλο μανομετρικό
 • Χρήση Free Cooling - Νυχτερινός δροσισμός το θέρος
 • Χρήση ζωνών κλιματισμού
 • Εγκατάσταση συστήματος VRVσε χώρους χωρίς σταθερό πρόγραμμα λειτουργίας
 • Τοποθέτηση ψυκτικής μηχανής απορρόφησης σε συνδυασμό με Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας
 • Αποθήκευση θερμότητας - ψύχους