Κόστος προϊόντων

Τα διαφορετικά προϊόντα και συστήματα των ενεργειακών παρεμβάσεων (αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταστα υαλοπινάκων, τοποθέτηση θερμομόνωσης κλπ), παρουσιάζονται στη διαδικτυακή εφαρμογή "Προϊόντα και Προμηθευτές", με την αντίστοιχη τιμή τους, που προέκυψε μέσα από τη δράση των εθελοντικών συμφωνιών μεταξύ του Προμηθευτή / Κατασκευαστή / Κλαδικό Φορέα προϊόντων και του διαχειριστή του "Χτίζοντας το Μέλλον", ΚΑΠΕ.

Εδώ, παρουσιάζεται η διακύμανση των τιμών (ευρώ), των προϊόντων & συστημάτων, για κάθε ενεργειακή παρέμβαση.

Ενεργειακός έλεγχος

Το εύρος τιμών για τις επιλογές των επιμέρους στοιχείων που αποτελούν τα BEMS, δίνεται παρακάτω από όπου διαπιστώνεται ότι μεγάλη διακύμανση για όλα τα διαφορετικά στοιχεία που συνθέτουν ένα σύστημα ενεργειακού ελέγχου.