Κόστος προϊόντων

Τα διαφορετικά προϊόντα και συστήματα των ενεργειακών παρεμβάσεων (αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταστα υαλοπινάκων, τοποθέτηση θερμομόνωσης κλπ), παρουσιάζονται στη διαδικτυακή εφαρμογή "Προϊόντα και Προμηθευτές", με την αντίστοιχη τιμή τους, που προέκυψε μέσα από τη δράση των εθελοντικών συμφωνιών μεταξύ του Προμηθευτή / Κατασκευαστή / Κλαδικό Φορέα προϊόντων και του διαχειριστή του "Χτίζοντας το Μέλλον", ΚΑΠΕ.

Εδώ, παρουσιάζεται η διακύμανση των τιμών (ευρώ), των προϊόντων & συστημάτων, για κάθε ενεργειακή παρέμβαση.

Συστήματα θέρμανσης

Στην παρέμβαση «Συστήματα Θέρμανσης» ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ διαφορετικών τύπων, όπως:

  • Θερμαντικά σώματα
  • Fan coils
  • Ενδοδαπέδια θέρμανση
  • Θέρμανση με ηλιακά συστήματα
  • Ολοκληρωμένα συστήματα θέρμανσης
  • Με βάση τα δεδομένα στοιχεία, το κόστος των παραπάνω συστημάτων θέρμανση απεικονίζεται στο ακόλουθο γράφημα:


Εύρος τιμών για συστήματα θέρμανσης