Κόστος προϊόντων

Τα διαφορετικά προϊόντα και συστήματα των ενεργειακών παρεμβάσεων (αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταστα υαλοπινάκων, τοποθέτηση θερμομόνωσης κλπ), παρουσιάζονται στη διαδικτυακή εφαρμογή "Προϊόντα και Προμηθευτές", με την αντίστοιχη τιμή τους, που προέκυψε μέσα από τη δράση των εθελοντικών συμφωνιών μεταξύ του Προμηθευτή / Κατασκευαστή / Κλαδικό Φορέα προϊόντων και του διαχειριστή του "Χτίζοντας το Μέλλον", ΚΑΠΕ.

Εδώ, παρουσιάζεται η διακύμανση των τιμών (ευρώ), των προϊόντων & συστημάτων, για κάθε ενεργειακή παρέμβαση.

Υαλοπίνακες

Στην παρέμβαση "Υαλοπίνακες" υπάρχουν συνολικά έξι κατηγορίες για την επιλογή του κατάλληλου προϊόντος (ΠΟΕΒΥ), που είναι:

  1. Κατοικίες με σχετικά μικρά ανοίγματα με ήπιες ανάγκες τόσο θέρμανσης όσο και κλιματισμού
  2. Κατοικίες με μικρά ανοίγματα χωρίς ανάγκες κλιματισμού
  3. Κατοικίες με θέρμανση/ ψύξη και ανοίγματα κανονικών διαστάσεων
  4. Κατοικίες με θέρμανση/ ψύξη και ανοίγματα ιδιαίτερα μεγάλων διαστάσεων
  5. Κατοικίες με θέρμανση/ ψύξη, με ανοίγματα ιδιαίτερα μεγάλων διαστάσεων και προβλήματα έντονης αντηλιάς
  6. Αίθρια, στέγαστρα, μεγάλες υαλώσεις με έντονα προβλήματα ηλιοπερατότητας.

Για τις παραπάνω κατηγορίες το εύρος τιμών κόστους προϊόντος, κυμαίνεται ως εξής:

Κατηγορία Εύρος τιμών (€/τ.μ)
1 57.7 – 92.3
2 61.3 – 93.0
3 72.0 – 111
4 75.0  -121
5 95.0 - 122
6 92.0 - 111