Κόστος προϊόντων

Τα διαφορετικά προϊόντα και συστήματα των ενεργειακών παρεμβάσεων (αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταστα υαλοπινάκων, τοποθέτηση θερμομόνωσης κλπ), παρουσιάζονται στη διαδικτυακή εφαρμογή "Προϊόντα και Προμηθευτές", με την αντίστοιχη τιμή τους, που προέκυψε μέσα από τη δράση των εθελοντικών συμφωνιών μεταξύ του Προμηθευτή / Κατασκευαστή / Κλαδικό Φορέα προϊόντων και του διαχειριστή του "Χτίζοντας το Μέλλον", ΚΑΠΕ.

Εδώ, παρουσιάζεται η διακύμανση των τιμών (ευρώ), των προϊόντων & συστημάτων, για κάθε ενεργειακή παρέμβαση.

Ψυχρές οροφές

Στην παρέμβαση των ψυχρών οροφών, προέκυψε ότι για την τοποθέτηση χρωμάτων – επικαλύψεων, στην εξωτερική επιφάνεια των κτιρίων, το εύρος τιμών κυμαίνεται μεταξύ 40.4€/ 10lt και 312.62€/15ltr, σύμφωνα με τις εθελοντικές συμφωνίες μεταξύ του εκάστοτε προμηθευτή ή κλαδικού φορέα της παρέμβασης και του διαχειριστή του «Χτίζοντας το Μέλλον», ΚΑΠΕ.